MAL ALIM İHALESİ

 

 

Tarih    : 06.09.2018

Sayı     : 01

Konu   :Teklif Vermeye Davet

 

Sayın Yetkili,

 

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan ‘‘Erzurum’da Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sektör Etki Alanının Genişletilmesi’Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan ‘‘Polen Temizleme Makinesi,- Organik Propolis Izgarası,- Polen Kurutma Fırını, - Arı Sütü Üretim Yüksüğü (100'lü Set),- Organik Boş Kovan’’ makine-ekipmanı ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

Bu kapsamda Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1’de verilmektedir.

Bu davet mektubunda yer alan her bir LOT için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi,tüm LOT’lar daki kalemler içinde ayrı ayrı fiyatlandırılarak tek  teklif verilebilir. Sözleşme LOT’lar bazında değerlendirilecek şayet LOT’lara ayrı ayrı tek teklif verilmesi durumunda bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgelerini sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

 

1.      Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),

2.      Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

3.      İmza Sirküleri,

4.      Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ( sözleşme yılı içinde alınmış),

5.      Vergi Levhası (fotokopi),

6.      Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 21.09.2018 günü saat 10:00’a kadar Teknik Şartnamede belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 11:00 açılacaktır.

Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

ÖDEMELER: Ödeme TL cinsinden Tedarikçinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.  Teslim adresinde malların kabulünü takiben teslimat yapıldığını gösteren evraklar karşılığında fatura bedelinin tamamı 30 gün içinde ödenecektir.

GARANTİ Teklif edilen mallar için geçici kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle Üretici Garantisi verilmelidir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Burak BAYIR

Proje Koordinatörü

Adres:

Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. A.Mumcu İş Merkezi Kat:5 No:27

Yakutiye /ERZURUM

Tel: 0442 233 0929

Faks: 0442 233 0929

EKLER:

1)    Teknik Şartname

2)    Teklif Formu

3)    Teklif Sahibinin Beyanı

4)    Sözleşme Formu

5)    Mali Kimlik Formu

6)    Değerlendirme Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1. TEKNİK ŞARTNAME

 

Proje Adı: Erzurum’da Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sektör Etki Alanının Genişletilmesi  C01/S/M/01898

Sözleşme Makamı (Hibe Faydalanıcısı): Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği

1.   Genel Tanım

İşin kapsamı: Erzurum’da TANAP boru hattının geçtiği bölgede bulunan 6 İlçede yer alan Birliğimiz üyelerinin ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla,200 adet  Polen Temizleme Makinesi,10.000 adet Organik Propolis Izgarası,200 adet Polen Kurutma Fırını, 200 set Arı Sütü Üretim Yüksüğü (100'lü Set),2000 adet Organik Boş Kovan satın alınacaktır.

2.   Teknik Şartname

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim

Teklif Birim Fiyat/TL

Toplam Tutar/TL

1

LOT-1

Polen temizleme Makinası

Ahşap malzemeden üretilmiş olmalı,
220 Voltta çalışmalı
200-250 kg/gün temizleme kapasiteli

200

Adet

 

 

2

LOT-1

Polen kurutma Fırını

Ahşap malzemeden üretilmiş olmalı.
Termostatlı olmalı
25-30 kg/gün kurutma kapasiteli
10 adet polen kurutma tepsili olmalı,

200

Adet

 

 

3

LOT-2

Organik Propolis ızgarası

Plastikten mamul

420 mm x 500 mm boyutlarında

10.000

Adet

 

 

4

LOT-3

Arı sütü üretim yüksüğü (100 lü set)

100 adet ana arı yüksüğü

100 adet ana arı yüksük gövdesi

100 adet ana arı yüksük gövde desteği

(100 lü set)

200

Adet

 

 

5

LOT-3

Organik boş kovan

Çam türevlerinden imal

43x51.5x27 x2.6 cm ölçülerinde

Çiviler ağaç gövdesinde kapalı

Polen tuzaklı

Kapak 0,30 mm galvaniz sac kaplı

Ahşap koruyucu kaplı olmalı

2.000

Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam KDV dahil

 

 

3.   Aksesuar ve Ekler

yok

4.   Alet ve Diğer Gerekli Kalemler

yok

5.   Bakım Şartları

yok

6.   Gerekli Yedek Parçalar

yok

7.   Kullanım Kılavuzu

Makine ekipmanla beraber verilecek

8.   Performans standartları

yok

9.   Garanti Şartnamesi     

Garanti belgesi düzenlenecek veya Fatura üzerine,bu fatura 24 aylık garanti belgesi yerine geçer ibaresi eklenecektir.

10.   Fiyat Cetveli

 

Poz no.

Tanım

Birim

Miktar

Teslimat [ddp – Gümrük ve Resmi Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim ]  kuruluş ve yerinde garanti de dâhil olmak üzere birim fiyat                           (TL) (KDV dâhil)

Toplam

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM (KDV dâhil)

 


 

EK 2.   TEKLİF FORMU

 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez.

Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.

Her bir LOT için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.

 

TEKLİF FORMU

 

A.           KAPAK

 

İhale Numarası          : C01/S/M/01898

Sözleşme adı            : Erzurum’da Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sektör Etki Alanının Genişletilmesi Projesi Makine Ekipman Alımı

1     TEKLİF SAHİBİ

 

Tüzel kişiliğin isim ve adresi

 

 

2     İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için)

İsim

 

Kurum

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

E-posta

 

 

3.   TAAHHÜTNAME

<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>

Aşağıda imzası bulunan ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale dosyasında yer alan bütün belgeleri incelediğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

Teklif Sahibi adına imzalayan

 

İsim

 

Kaşe - İmza

 

 

Tarih

 


 

 

B.        MALİ TEKLİF FORMU

 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa>

 

<Tarih>

 

Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. A. Mumcu İş Merkezi Kat: 5 No: 27

 

Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak < İşin adı ve Sözleşme numarası> mal temini işlerini,  KDV dâhil Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif ediyoruz. Sözleşme ’de belirtilen işleri Sözleşme imza tarihinden itibaren bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır. 

Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme oluşturacaktır. En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızın bilincindeyiz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 


 

EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa>

 

<Tarih>

Adres:Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. A.Mumcu İş Merkezi Kat:5 No:27

İhale adı ve No: Erzurum’da Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sektör Etki Alanının Genişletilmesi projesi Makine Ekipman Alım İhalesi

TANAP C01/S/M/01898

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz,  olarak,

 • ·         İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda  katılımcı olmadığımızı,
 • ·      Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı,
 • ·      İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı,
 • ·      Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı,
 • ·      Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı,
 • ·      Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı,
 • ·      Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı,
  • ·         Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı,
  • ·         Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve
  • ·         Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

 

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.

 

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge vermeyi taahhüt ediyoruz.

 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 


 

EK 4. SÖZLEŞME FORMU

Mal Alımı Sözleşmesi

Proje adı: Erzurum’da Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Sektör Etki Alanının Genişletilmesi Projesi

Sözleşme adı: Makine Ekipman Alım İhalesi

Sözleşme no: TANAP C01/S/M/01898

 

İşbu Sözleşme bir tarafta, Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. A. Mumcu İş Merkezi Kat: 5 No: 27  adresinde bulunan

bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile diğer tarafta,

 

……………………………………………………………………………adresinde bulunan bundan böyle “Tedarikçi” olarak anılacak olan  

 

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde ……/……/….. tarihinde imzalanmıştır.

 

Sözleşmenin konusu: ile birlikte ’nin temin edilmesi, nakliyesi ve kurulumu.  

 

Bu Sözleşme ekinde yer alan Ek A. Teknik Şartname, Ek B. Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesi bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

1.   ÜRÜNLERİN TANIMI

Satın alınacak mallar, Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

 

Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir.

2.   SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız>  <..........yazı ile yazınız> TL’dir ve sabittir.  Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.

3.   TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ

Malların teslim süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren <30 g="" n="">’dür. Mallar ’e teslim edilecektir.

4.   GEÇİCİ KABUL

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme, muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi’nin yazılı başvurusu üzerine Sözleşme Makamı’nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir.  Kabul işlemleri Tedarikçi’nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.

5.   TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET

Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak belirlenir.  Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemeden kaynaklanan tüm tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.  Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir.

6.         KESİN KABUL

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren 1 hafta sonra yapılır.

7.   GECİKME CEZALARI

Tedarikçi, Sözleşme’de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, Sözleşme Makamı, gecikilen her bir gün için Sözleşme Bedelinin %0,1 (binde bir)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %10’a (yüzde on)’a ulaştığında, Sözleşme Makamı Sözleşme’yi fesih edebilir.

8.   ÖDEME ŞARTLARI

Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, Sözleşme Makamı tarafından kontrollerinin yapılıp Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı, her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve Sözleşme Makamı tarafından verilecek “Muayene ve Kabul Tutanağı”ndan sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme, Madde 2’de belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden, faturanın Sözleşme Makamı’na tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçi’nin Ek C’de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.

İşbu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi, Tedarikçi sorumluluğunda olup Tedarikçi tarafından ödenecektir.

9.       SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme’de hiç bir değişiklik veya tadilat yapılamaz.

 

10.       SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı’nın yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.

 

 

 

11.       SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşme Makamı, Tedarikçi’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum üzerine herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde feshin Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme çerçevesindeki işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih belirtilecektir.

İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Tedarikçi’nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, Sözleşme Makamı’nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren beş (5) işgünü içinde Tedarikçi’nin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı’nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesi İş’te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni grev vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi.

12.       ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde ERZURUM Mahkemeleri yetkilidir.

 

13.       DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere ilavedir.

 

13.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur.

 

13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır.

 

13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık kalacaklardır.

 

13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (onüç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, ___.___.2018 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği Tedarikçi’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

Tedarikçi adına

Sözleşme Makamı adına

Adı Soyadı

:

Adı Soyadı

:

Ünvanı

:

Ünvanı

:

Kaşe - İmza

:

Kaşe - İmza

:

Tarih

:

Tarih

:

 

 

EKLER

EK A.  Teknik Şartname

EK B.  Tedarikçi’nin Teklifi

EK C.  Mali Kimlik Formu

 


 

EK 5. MALİ KİMLİK FORMU


EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU

                                                                                                                                              

<İhalenin Adı ve Numarası>

 

 

 

No.

 

 

Teklif sahibinin ünvanı

İdari Değerlendirme

Teknik Değerlendirme

Mali Değerlendirme

 

 

 

Sıralama

Ticaret Odası belgesi var mı?        (E/H)

Yasal temsilci imzası var mı?

(E/H)

Yasaklı olmadığı beyanı var mı?        (E/H)

Teknik şartnameye uygun mu? (E/H)

Teslimat şartları uygun mu?

(E/H)

Garanti koşulları uygun mu?

(E/H)

Teslimat sonrası hizmetleri var mı?

(E/H)

Teklif geçerli mi?

(E/H)

KDV dâhil Teklif Bedeli

(TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Tarih>

Başkan

<İmza>

Sekreter

<İmza>

Değerlendiriciler

<İmza>

 

<İmza>

 

<İmza>

 

<İmza>

 

  
652 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret56763
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.74537.7763
Euro9.02059.0566
Hava Durumu
Saat